SẢN XUẤT, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LẠNH

SẢN XUẤT, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LẠNH

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiên Lộc Phát là một trong những nhà phân phối các thiết bị công nghiệp lạnh lớn ở Việt Nam. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có các đối tác với vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thị trường riêng biệt và thuộc về chuyên môn của chúng tôi: OctoFrost, Guntner, Mycom, Bitzer, Danfoss, Alfalaval, BAC, FCE v.v. 

Online Companies

Chúng tôi khao khát trở thành "Lựa chọn đầu tiên" của khách hàng, cộng sự, nhà cung cấp và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Software Vendors

Khát vọng này thúc đẩy sự tập trung không ngừng của chúng tôi và được phản ánh trong trung tâm khách hàng và thị trường, tốc độ và độ chính xác.

High-Tech Manufacturers

Mối quan hệ đáng tin cậy giúp chúng tôi phân biệt chúng tôi với các nhà phân phối khác và đã tạo ra giá trị thiết thực cho các khách hàng của chúng tôi, thúc đẩy tăng trưởng và mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho chủ đầu tư.

Lợi ích

  • Hiệu quả
    Chúng tôi phục vụ thị trường của chúng tôi với một chiến lược đi đến thị trường tích hợp và hoạt động thông qua khoảng 20 nhà cung cấp uy tín trên thế giới.
  • Chất lượng
    Chúng tôi phục vụ hơn 200 khách hàng, bao gồm các nhà thầu, các chủ đầu tư, các tổ chức chính phủ, chuyên gia bảo trì, sửa chửa và các doanh nghiệp công nghiệp.
  • Tiết kiệm
    Một loạt các dòng sản phẩm và dịch vụ từ các sản phẩm chất lượng, thương hiệu và thương hiệu độc quyền cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng hỗ trợ cho toàn bộ vòng đời của dự án từ cơ sở hạ tầng và xây dựng để bảo trì, sửa chữa và vận hành.