Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Khi truy cập vào website này, người sử dụng nhận thức rõ và cam kết tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây về việc truy cập các thông tin do Thiên Lộc Phát cung cấp.

1. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các dữ liệu trên website của Thiên Lộc Phát bao gồm các thông tin về sản phẩm, hình ảnh, tin tức và các thông tin khác thì người truy cập chỉ được phép sử dụng các thông tin này cho mục đích cá nhân của chính mình.

2. Loại trừ và hạn chế trách nhiệm: Mục đích chính của dịch vụ này là cung cấp thông tin cho người sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù thông tin được thu thập từ các nguồn tin cậy, được chọn lọc và cập nhật thường xuyên, nhưng Thiên Lộc Phát không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào trong trường hợp xảy ra các sự cố như sai lệch, chậm trễ, gián đoạn, khiếm khuyết hay bỏ lỡ.

3. Website của Thiên Lộc Phát: có thể chứa các đường dẫn liên kết với những trang web khác không thuộc sự quản lý của Thiên Lộc Phát. Thiên Lộc Phát không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung của các trang liên kết hoặc các đường dẫn trong các trang liên kết đó. Các trang liên kết đó có thể chứa đựng các thông tin đã được đăng ký bản quyền và quy định cấm tái sử dụng. Để sử dụng các thông tin đã được đăng ký bản quyền đó cần phải có sự chấp nhận từ các nguồn nguyên bản.

4. Luật áp dụng và quyền hạn: Các điều khoản quy định này tuân thủ và phù hợp với pháp luật Việt Nam hiện hành.

5. Các điều khoản khác: Thiên Lộc Phát có quyền thay đổi các điều kiện điều khoản của dịch vụ cũng như nội dung hoặc các chi tiết kỹ thuật của bất cứ khía cạnh nào của dịch vụ, vào bất cứ thời gian nào mà có thể có hoặc không có thông báo đến khách hàng.