Làm mát chân không, Sấy thăng hoa, Sấy chân không WeberCooling