MĂNG TÂY VIỆT NAM CÓ THỂ TIẾN VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC TRONG THÁNG NÀY