Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

Đội ngũ của chúng tôi

Động lực, sự đổi mới, tinh thần đồng đội, sự khiêm tốn và hoàn thành tốt mục tiêu của công việc là điều thúc đẩy hơn 45 nhân sự góp sức đưa công ty Thiên Lộc Phát tiến lên phía trước.

Chúng tôi chia sẻ các giá trị cơ bản như tinh thần đồng đội, sự khiêm tốn và chúng tôi tin rằng mỗi người là chìa khóa cho sự thành công của công ty và chính năng lượng tập thể của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo ra giá trị cao nhất và vượt qua mọi thử thách mà chúng tôi tự đặt ra.

Quy tắc ứng xử và thực hành có trách nhiệm của chúng tôi đưa ra các giá trị và nguyên tắc hướng dẫn hành động và mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng.

Chúng tôi đã thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Chúng tôi tin rằng việc thu hút nhân tài tốt nhất là rất quan trọng đối với công ty.

Ngoài việc tạo ra các cơ hội việc làm mới, chúng tôi cam kết đảm bảo điều kiện làm việc tốt và chất lượng công việc ở mỗi nơi.

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của chúng tôi là một phần quan trọng trong việc quản lý công ty của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về quản lý các vấn đề sức khỏe và an toàn, đó là chìa khóa để phòng ngừa.