ĐỒNG THÁP CẤP MÃ CHO 133 VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ĐỂ XUẤT KHẨU