CÔNG TY CỔ PHẦN BJ & T

CÔNG TY CỔ PHẦN BJ & T

Chi tiết Dự Án

  • Chủ đầu tư:Công ty CP BJ&T
  • Địa điểm:BJ&T JSC
  • Tư vấn - Thiết kế:Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiên Lộc Phát
  • Hạng mục:Tư vấn thiết kế lắp đặt hầm đông gió 120 kg/mẻ (thời gian đông 1 giờ)
  • Thời gian thi công:Consulting design and installation of airblast freezer 120 kg / batch (freezing time of 1 hour)